Welkom bij het CTLM

Al sinds 2003 staat de vzw Aqualaine in voor het beheer van het CTLM (Centre Touristique de la Laine et de la Mode – Belevingscentrum voor Wol en Mode) in Verviers.

Waarom een CTLM in Verviers? De stad was van de 18de tot midden 20ste eeuw een toonaangevend centrum van de wolindustrie in Europa en zelfs ver daar buiten. Het CTLM houd de herinnering aan die tijd levendig door de verschillende stadia van de wolproductie, de sociale context en de evolutie van de mode, met ook aandacht voor de sociale en ecologische impact ervan, te belichten in een boeiend belevingscentrum.

De bezoeker kan dat alles individueel beleven met een audiogids in de taal van zijn/haar keuze, of in groep met een nederlandstalige gids.

Daarnaast organiseert het CTLM ook workshops en didactische ateliers die aansluiten op de behandelde thema’s. Het accent ligt hier vooral op het stimuleren van de actieve deelneming van de bezoekers.

Verder spelen ook tijdelijke tentoonstellingen en events regelmatig in op de door het CTLM behandelde thema’s, door te focussen op specifieke aspecten ervan, of door ze in een ruimere context te plaatsen.

Bij dit alles wordt de samenwerking met de andere plaatselijke toeristische en culturele organisaties in Verviers niet uit het oog verloren.
Aqualaine en het CTLM maken deel uit van het Vervierse culturele, historische en museale landschap. Daarbij worden vooral ook creatieve projecten in Hodimont gesteund, de wijk waar de actieve zetel van Aqualaine en CTLM gevestigd is.

Michèle Corin, Directrice.