Sprookje op het CTLM : schrijf je nu in!

10 december 2014 > 10 december 2014

Een schrijfatelier van sprookjes opent in het Toeristisch Centrum voor Wol en Mode : in samenwerking met de vzw Silence les Dunes, waarvan één lid de werken zal begeleiden, kan iedereen die een sprookje wil proberen te schrijven, via het CTLM zich voegen bij de groep voor drie inleidingssessies. Van september tot november zullen de toekomstige schrijvers zich één keer per maand verenigen; een laatste sessie vindt dan plaats in december, waarbij de sprookjes aan het publiek worden voorgelezen. De schrijfsessies vinden plaats van 18u30 tot 20u30 op donderdag 25 september, 16 oktober en 6 november 2014. De finale voorlezing heeft plaats op woensdagnamiddag 10 december 2014. 7€ per sessie.

De groep wordt vanaf acht deelnemers geopend..